Oslo Domkirkes Guttekor søker nye guttesopraner

Har du lyst til å synge i kor? Kjenne på gleden ved å være sammen med andre gutter fra hele Oslo og få delta i høytidelige og morsomme anledninger med vakker musikk? Reise på turer og turné og kanskje til og med synge solo sammen med dronningen av alle instrumenter; orgelet?

Oslo domkirkes guttekor tilbyr et trygt, godt og høyt musikkfaglig miljø hvor gutter kan vokse og utvikle seg sosialt og musikalsk. Den engelske guttekortradisjonen er korets forbilde. Med sin runde og varme klang får den utfolde seg med god takhøyde under kupler og buer i alle katedraler. I Oslo domkirke har vi en lang tradisjon for å fremføre både gammel og ny klassisk kirkemusikk. Guttene får opplæring i både musikk- og kirkehistorie gjennom sitt medlemskap i koret og all deltagelse under gudstjenester og konserter. Repertoaret spenner fra nettopp det tradisjonsrike, men også til nyere film- og populærmusikk ved ulike anledninger.

Koret tilbyr en unik mulighet for gutter og menn til å få opplæring i en viktig del av vår kulturarv. Opplæring i note- og musikklære, samt sangteknikk er godt ivaretatt av korets faste sangpedagog. Dirigenten leder både guttesopraner og herrestemmer med trygg og stødig hånd.

Vi tar opp nye aspiranter og søker gutter, primært mellom 6-10 år. Ta kontakt for å avtale tid for audition med sangpedagog Helene på e-post: hh855@kirken.no eller administrativ leder, Ann-Kristin på am587@kirken.no