Et kor i sterk vekst!

Evensong England 2011Oslo Domkirkes Guttekor er en del av musikkarbeidet i Oslo Domkirke. Koret er bygget opp etter engelsk
mønster der alle guttene synger sopran. Stemmene alt, tenor og bass ivaretas av voksne herrestemmer.

Koret er i sterk vekst, men tar inn nye medlemmer i alle stemmegrupper etter behov. Kontakt dirigent for prøvesang.