Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival

Carl Philipp Emanuel Bach var i sin samtid mer kjent enn faren Johann Sebastian.

Carl Philipp Emanuel Bach var i sin samtid mer kjent enn faren Johann Sebastian.

Fra Carl Philipp Emanuel Bach til folkemusikk
He is the father, we are the children.

Under årets festival opptrer elever fra kulturskolene i Follo sammen med Oslo Domkirkes Guttekor. De vil fremføre sakrale sanger av Carl Philipp Emanuel Bach og religiøse folketoner arrangert for guttekor og orkester.

I 2014 er det 300 år siden C. P. E. Bach ble født. Han er sett på som J. S. Bachs mest suksessfulle sønn, og en av rokokkoens mest markante skikkelser. Hans musikk ble høyt aktet av komponister som Mozart, Haydn og Beethoven for sin oppfinnsomhet og uforutsigbarhet. Noe av det interessante med C. P. E. Bachs musikk er  sammenstillingen mellom barokkens ornamentikk og rokokkoens mer ekspressive karakter. I de sakrale sangene som fremføres på konserten møter vi den umiddelbare melodiskaperen, et trekk ved hans musikk som peker fremover mot klassisismen.

Folkemusikkens sirlige melodier og underliggende harmoniske strukturer er nært beslektet med både barokkens og rokokkoens kunstmusikk. Med blant annet folketonene Guds folk for sin konge skal kveda, Jeg ser deg og I himmelen, i himmelen vil Oslo Domkirkes Guttekor og elevene fra Follo vise frem musikk som er forbundet med kirken og troen, helt fra de gjennomkomponerte Bach-sangene til folkemusikken i vår nærhet her i Norden.

Konsertmester er Åshild Breie Nyhus og konserten ledes av Oslo Domkirkes Guttekors faste dirigent, Vegar Sandholt.

Teksten er hentet fra Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals program.

Søndag 30. mars 15.00
Svenska Margaretakyrkan
100,-/75,-/50,- 
Billetter kjøpes på Billettservice eller i døren.