A Festival of Lessons & Carols – adventskonsert etter engelsk tradisjon

Kommende lørdag gjester Oslo Domkirkes Guttekor Eidsvoll og Nes kirke med en matinekonsert. Søndag synger de denne adventskonserten i Oslo Domkirke.

Domkirkekor_plakat_nov14-2

«Festival of Lessons & Carols» er en blanding av konsert og gudstjeneste hentet fra den engelske kirke. Den finnes i to former; i adventstiden leses de syv lesninger og på julaften de ni. Det som preger begge formene, er lesninger fra de profetiske tekstene i Det gamle testamentet og kronen på lesningene fra evangeliene om Kristi komme.

Lesningene bindes sammen av såkalte «Christmas Carols», noe som opprinnelig var betegnelsen på en folkelig julevise med refreng. Etter hvert ble dette betegnelsen på alle julesanger i engelsk tradisjon.

 

Domkirkens guttekor ledes av dirigent Vegar Sandholt og stemmepedagog Helene Harr. Sammen med organisten Lars Notto Birkeland fremfører de klassisk musikk som hører advent og jul til. Kor og solister fremfører bl.a. César Francks «Panis Angelicus», en arie og en korsats fra Händels Messias og utdrag fra Saint-Saëns Juleoratorium.

Gratis adgang. Velkommen!

Lørdag 29. november i Eidsvoll kirke kl 15:00 og Nes kirke kl. 18.00

Søndag 30. november kl. 17.00 i Oslo Domkirke.