Inspirerende og dyktig dirigent søkes

Oslo domkirke har ledig 30 % stilling som dirigent for Oslo Domkirkes Guttekor. Det er mulighet for utvidelse av stillingsprosenten. Ønsket oppstart fra 01.05.2015, eller etter avtale.

Oslo Domkirkes Guttekor ble grunnlagt i 1985, og er bygd opp etter engelsk mønster. Koret består av 30 sangere, og guttene følges opp av egen stemmepedagog med individuelle sangtimer og stemmeøvelser. Guttekoret øver fast hver tirsdag og har jevnlige seminarer og konserter i tillegg til gudstjenestesang. Deltakelse ved offentlige markeringer og turneer i inn- og utland inngår også i korets brede virksomhet.

Oslo Domkirkes Guttekor holder et høyt kunstnerisk nivå og klassisk kirkemusikk utgjør hoveddelen av repertoaret. Domkirken har et rikt og omfattende musikalsk arbeid, og guttekoret er ett av de 5 korene som er tilknyttet Domkirken. På denne måten inngår koret i en større «korfamilie» bestående av 150 sangere, som samarbeider tett om ulike prosjekter.

Det legges stor vekt på et godt miljø og høy trivselsfaktor blant guttene, og dirigenten skal være korets viktigste miljøskaper. Sammen med administrativ leder og stemmepedagog vil den nye dirigenten utgjøre korets faste stab.

Før tilsetting vil det bli gjennomført intervju og prøvedireksjon. Ved tilsetting vil personlige egenskaper bli vektlagt sammen med de faglige egenskapene.

Oslo domkirke er kirke for nasjonen, bispedømmet og byen. Vår menighet består av alle som besøker og bruker kirken. http://www.oslodomkirke.no/

Ansvar

 • Kunstnerisk ledelse
 • Kordireksjon

Kvalifikasjoner

 • Musikkfaglig utdanning på høyskolenivå
 • Relevant praksis

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Evne til å jobbe musikkfaglig med barn
 • Pedagogiske ferdigheter
 • Kunne arbeide i team med tilsatte og frivillige
 • Stor grad av selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsevner

Særskilte krav

 • Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

 • Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes til:

ann-kristin.smith.moe@oslo.kirken.no

Administrativ leder for guttekoret, Ann-Kristin Smith Moe, tlf. 930 43 232,

Spørsmål om stillingen rettes til:

Domkantor Vivianne Sydnes, tlf. 951 47 293, vivianne@oslodomkor.no

Søknadsfrist: 17.04.2015