Gudstjeneste for en selvstendig folkekirke

Overgangen fra en 500-årig, statlig organisatorisk tilknytning til en selvstendig folkekirke inntrer ved årsskiftet 2017. Samtidig starter reformasjonsmarkeringen av Martin Luther.

Gudstjeneste for en selvstendig folkekirke

Oslo bispedømme ønsker alle hjertlig velkommen til gudstjeneste for markeringen. I takknemlighet for det som har vært og i forventning til det som ligger foran.

Ole Christian Kvarme, biskop
Anne-May Grasaas, domprost
Hilsener fra Bård Folke Fredriksen, statssekretær
og Kristin Gunleiksrud Raaum, kirkerådsleder
Oslo Domkirkes Guttekor, sangere fra Oslo Domkor, Vivianne Sydnes, dirigent
Kåre Nordstoga, orgel

Etter gudstjenesten er alle velkommen til samling på Domkirkeplassen
Appell ved bispedømmerådsleder Gard R. Sandaker-Nielsen