Vel møtt til julaftensgudstjeneste

Detalj fra Betlehems-motivet i Oslo domkirkes tak. Malt av Hugo Lous Mohr. Foto: Petter Mohn.

Tradisjonen tro inviterer ODG tidligere sangere til å være med på Festival Lessons & Carols i domkirken kl. 15.00 på julaften. Oppmøte og prøve fra kl. 14.00.

Påmelding til: AM587@kirken.no