Velkommen til festivalhøymesse

Oslo domkirke sitt bilde.En sjelden anledning i Oslo Domkirke søndag 11. mars kl. 11.00

Kom og feire høymesse med oss på siste dag av Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival! Oslo Domkirkes Guttekor synger afrikansk-amerikanske «spirituals», arrangert av den britiske komponisten Sir Michael Kemp Tippett.