Velkommen til Evensong

Evensong er en meditativ bønnegudstjeneste, hvor koret har en bærende rolle og synger de faste leddene som vekselsang, psaltersalme, Magnificat (Marias lovsang) og Nunc Dimittis (Simeons lovsang). Ordningen evensong stammer fra The Book of Common Prayer og oppstod etter reformasjonen i England.

Vel møtt til Oslo Domkirke fredag 25. september kl. 17.00.