Oslo Domkirkes Guttekor lader opp til ny sesong

Første øvelse etter ferien er tirsdag 21. august i Oslo Domkirke.

 

Oslo Domkirkes Guttekor er en del av musikkarbeidet i Oslo Domkirke.

Guttekoret sammen med biskop Desmond Tutu. Foto: Lars O. Flydal

Guttekoret sammen med biskop Desmond Tutu. Foto: Lars O. Flydal, 2008

Koret holder konserter alene, eller sammen med de andre korene i Domkirken. Et av høydepunktene er de årlige «In Dulci Jubilo»-julekonsertene der alle korene i Domkirken medvirker, samt Trefoldighetskirken Jentekor.

Oslo Domkirkes Guttekor medvirker jevnlig i Domkirkens gudstjenesteliv. I tillegg deltar vi i en rekke andre sammenhenger, på arrangementer, i brylluper og begravelser, på TV, for bedrifter og på eksterne oppdrag.

Koret er bygget opp etter engelsk mønster der alle guttene synger sopran. Stemmene alt, tenor og bass ivaretas av stemmeskiftegruppen og voksne herrestemmer.

Alle sopranene får individuell sangundervisning med korets faste stemmepedagog.