Medlem

Prøveplan på tirsdager:

16.00 – 18.15 Sopraner
17.00 – 18.00 Aspiranter
17.00 – 19.005 Herrestemmer

For medlemmer: Medlemsside med oppdaterte prøveplaner mm.