Om koret

Oslo Domkirkes Guttekor er en del av musikkarbeidet i Oslo Domkirke.
Koret er bygget opp etter engelsk mønster der alle guttene synger sopran. Stemmene alt, tenor og bass ivaretas av voksne herrestemmer.

Alle sopranene får individuell sang-undervisning med korets faste stemmepedagog.

Koret medvirker i Domkirkens gudstjenesteliv. Vi holder også konserter alene, eller sammen med de andre korene. Et av høydepunktene er de årlige julekonsertene «Klinge skal et jubelkor». I tillegg deltar vi i en rekke andre sammenhenger.

Korets faste aktiviteter gjennom året:

  • Ukentlige korøvelser på tirsdager:
  • Sopraner 16.00-18.15
  • Aspiranter 17.00-18.00
  • Herrestemmer 17.00-19.00
  • Gutteklubb etter øvelse første tirsdag i måneden.
  • Deltagelse i gudstjenester og høymesser
  • Evensong og konserter
  • Julekonsert sammen med alle Domkirkens kor
  • Turneer med jevne mellomrom i inn- og utland
  • Sosiale tiltak som skihelg, badetur eller grillfest.

I tillegg har koret egne CD-innspillinger, og de har vært med på TV i forskjellige sammenhenger bl.a. TV2s God Morgen Norge på julaften i 2009, 2010 og 2011. I 2016 medvirket guttekoret i programmet «Kvelden før kvelden» NRK TV, lille julaften.