Sosialt

Det å synge i guttekor er givende. Sangerne innlemmes i et sosialt fellesskap. I Oslo Domkirkes Guttekor møtes gutter fra alle bydeler, på tvers av skolegrenser og sosiale miljøer. Felles for korets medlemmer er interessen for sang og musikk. Muligheten for å ha en hobby sammen med egen sønn og andre velklingende røster er også til stede for de voksne. Flere av herrestemmene er blitt med fordi de har sønner som synger i koret.

Gutteklubb en gang i måneden

Koret øver fast på tirsdager, og en gang i måneden arrangeres det gutteklubb etter øvelsen. Da er det aktiviteter som bowling, kino, klatring eller lignende. Dette er et veldig populært tiltak blant guttene. Her knyttes vennskapsbånd på tvers av alder og utover egen skolekrets. Gutteklubben er foreldreinitiert, og drives av foreldene i koret.

Ski-helg en gang i året
For å bli kjent utover korøvelser, seminarer og konserter arrangerer foreldre i koret en ski-helg for de som har lyst. Siden 2008 har koret hvert år dratt til Trysil der koret leier to gårdshus. Denne helgen er viet soiale aktiviteter, alpin, langrenn, lek og felles måltider. Dette er en populær tur som guttene ser frem til, og foreldrene som er med har også stor glede av turen.

Turneer i inn og utland
Koret har ingen fast turnèkalender, men har de siste årene vært i både Sverige, England og Frankrike på vellykkede konsertturneer. 1. – 5.  juni reiste koret på mini-turnè til Catalonia, hvor vi sang sammen med det anerkjente koret escolania de Montserrat. I forbindelse med reisen ble det også holdt en minikonsert i Sagrada Familia i Barcelona. Koret planlegger også i fremtiden turnèer, hvor både det musikalske og det sosiale gjør dette til store opplevelser for alle som er med.